Najstarsze ślady pobytu człowieka współczesnego w Europie

Naukowcom badającym jaskinie Grotte Mandrin we Francji udało się najprawdopodobniej odkryć najstarsze materialne ślady pobytu człowieka współczesnego w Europie. Według badań opublikowanych w artykule Modern human incursion into Neanderthal territories 54,000 years ago at Mandrin, France przypuszcza się, że należy przesunąć je o blisko 10 tysięcy lat wstecz względem najstarszych dotychczas odnalezionych!

Jaskinia Grotte Mandrin jest badana od kilkunastu lat. Większość odkrytych tam do tej pory artefaktów powiązano z obecnością neandertalczyków, jednak w warstwie datowanej na 56,800-51,700 lat temu natrafiono na ślady prawdopodobnej obecności człowieka współczesnego w postaci zęba dziecka oraz narzędzi. Pozostaje czekać na próbę uzyskania DNA z zęba, jednak dotychczas przeprowadzone prace na zębach końskich z tej samej warstwy skończyły się niepowodzeniem.
Jeśli dalsze badania potwierdzą to odkrycie, to oznacza, że człowiek współczesny i neandertalczycy mieszkali obok siebie w Europie znacznie dłużej niż dotychczas sądzono. Niestety wciąż niewiele wiemy o interakcjach zaistniałych w jaskini Grotte Mandrin między obiema społecznościami. Okazuje się, że ich obecność była w jaskini tylko czasowa, a po ich krótkim pobycie ponownie została zasiedlona przez neandertalczyków, którzy przetrwali jeszcze następne kilka tysięcy lat w Europie.

Dotychczas najstarsze ślady pobytu Homo sapiens sapiens zostały odnalezione w jaskini Baczo Kiro w Bułgarii. Datowane są jednak na około 45 tysięcy lat temu, co sprawia, że są o blisko 10 tysięcy lat młodsze względem najnowszego odkrycia z francuskiej jaskini.

Należy wspomnieć, że nie wszyscy naukowcy zgadzają z interpretacją wyników przedstawioną w powyższej pracy, jednak dalsze prace pozwolą z pewnością rozwiać wątpliwości.

Share: